+48 790 850 260       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.     ul. Musio艂a 14, 43-190 Miko艂贸w      Poniedzia艂ek - Pi膮tek 08:00 - 16:00, Sobota 08:00 - 14:00

Polityka Prywatno艣ci

1. Polityka prywatno艣ci stanowi realizacj臋 polityki informacyjnej wobec Klient贸w stron internetowych portalu http://www.centrumkostki.com/ ("Portal") we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych Klient贸w Portalu jest w艂a艣ciciel i operator Portalu - http://www.centrumkostki.com/ (鈥濩entrum Kostki鈥) z siedzib膮 w Tychach przy ul. Katowickiej 198 woj. 艢laskie.

3. Centrum Kostki przetwarza dane przekazywane przez Klient贸w stron tylko i wy艂膮cznie w celu i w zakresie niezb臋dnym do prawid艂owego funkcjonowania Portalu, w szczeg贸lno艣ci w zakresie niezb臋dnym do dokonania rejestracji, sk艂adania i realizacji zam贸wie艅 oraz realizacji innych us艂ug 艣wiadczonych za po艣rednictwem Portalu, okre艣lonych w Regulaminie, a tak偶e wystawiania faktur, rachunk贸w i sprawozdawczo艣ci finansowej oraz dochodzenia roszcze艅.

4. Centrum Kostki mo偶e przetwarza膰 nast臋puj膮ce dane osobowe Klient贸w Portalu niezb臋dne do nawi膮zania, ukszta艂towania tre艣ci, zmiany lub rozwi膮zania stosunku prawnego dotycz膮cego us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 mi臋dzy nimi:
a) nazwisko i imiona Klienta;
b) adresy elektroniczne Klienta;
c) numer telefonu klienta

5. Centrum Kostki przetwarza te偶 dane pozyskiwanie automatycznie (takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przegl膮darki, typ systemu operacyjnego). Dane te jednak nie pozwalaj膮 na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby, kt贸rej dotycz膮. Dane pozyskane w zwi膮zku z analiz膮 log贸w serwera wykorzystywane s膮 jedynie w celach technicznych zwi膮zanych z administracj膮 Portalu oraz do prowadzenia statystyk ogl膮dalno艣ci stron internetowych.

6. Centrum Kostki mo偶e przetwarza膰 nast臋puj膮ce dane charakteryzuj膮ce spos贸b korzystania przez Klienta z us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 (dane eksploatacyjne):
a) oznaczenia identyfikuj膮ce Klienta nadawane na podstawie danych, o kt贸rych mowa w pkt 4;
b) oznaczenia identyfikuj膮ce zako艅czenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z kt贸rego korzysta艂 Klient;
c) informacje o rozpocz臋ciu, zako艅czeniu oraz zakresie ka偶dorazowego korzystania z us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮;
d) informacje o skorzystaniu przez Klienta z us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮.

7. Centrum Kostki przechowuje dane osobowe Klient贸w stron jedynie przez okres niezb臋dny do realizowania us艂ug, o kt贸rych mowa w Regulaminie, zapewnienia ulepszonych i nowych us艂ug oraz zachowania zgodno艣ci z wymaganiami wynikaj膮cymi z obowi膮zuj膮cych przepis贸w. Po tym okresie dane osobowe Klient贸w zostaj膮 usuni臋te z system贸w.

8. Przetwarzanie danych osobowych Klient贸w stron w innym celu ni偶 wskazany w zdaniach poprzednich (takim jak marketing us艂ug 艣wiadczonych przez Centrum Kostki lub otrzymywanie informacji handlowej) mo偶e odbywa膰 si臋 wy艂膮cznie po uzyskaniu zgody Klienta i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak偶e mo偶e by膰 niezb臋dne do podj臋cia odpowiednich dzia艂a艅 Portalu przed zawarciem umowy, a tak偶e zrealizowania innych us艂ug drog膮 elektroniczn膮, o kt贸rych mowa w Regulaminie. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, kt贸re nie s膮 niezb臋dne do realizacji us艂ugi drog膮 elektroniczn膮) nie jest obligatoryjne i le偶y w sferze uznania Klienta, kt贸rego dane te dotycz膮, a ich przetwarzanie przez Centrum Kostki zale偶y od uzyskania zgody Klienta.

10. Klient ma prawo dost臋pu do tre艣ci przekazanych danych, ich poprawiania, uzupe艂niania jak r贸wnie偶 mo偶e w ka偶dym czasie 偶膮da膰 zaprzestania ich przetwarzania i ich usuni臋cia, zwracaj膮c si臋 pisemnie na adres: 43-100 Tychy przy ul. Katowickiej 198 woj. 艢laskie, woj. 艢laskie lub drog膮 mailow膮 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.

11. Przetwarzanie przez Centrum Kostki danych osobowych Klient贸w odbywa膰 si臋 b臋dzie zgodnie z obowi膮zuj膮cymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczeg贸lno艣ci zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1182 ze zm.) oraz ustaw膮 z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1422 ze zm.).

12. Strony Portalu s膮 zaopatrzone w odpowiednie 艣rodki bezpiecze艅stwa spe艂niaj膮ce wymagania polskiego prawa, maj膮ce na celu ochron臋 danych pozostawionych pod kontrol膮 Centrum Kostki przed ich udost臋pnieniem osobom nieupowa偶nionym, zabraniem przez osob臋 nieuprawnion膮, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmian膮, utrat膮, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Centrum Kostki zobowi膮zuje si臋 chroni膰 wszelkie dane osobowe i informacje ujawnione przez Klient贸w Portalu zgodnie z normami ochrony bezpiecze艅stwa i zachowania poufno艣ci. Prawa dost臋pu do danych osobowych Klient贸w Portalu zosta艂y w restrykcyjny spos贸b ograniczone, tak aby informacje te nie znalaz艂y si臋 w r臋kach os贸b nieuprawnionych.

13. Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych Portalu s膮 obj臋te prawem autorskim i nie mog膮 by膰 kopiowane, dystrybuowane i w jakikolwiek inny spos贸b wykorzystywane bez pisemnej zgody ze strony Centrum Kostki.

14. Centrum Kostki zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatno艣ci. Zmiany b臋d膮 publikowane na bie偶膮co wraz z informacj膮 o ich dokonaniu.