+48 790 850 260       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.     ul. Musio艂a 14, 43-190 Miko艂贸w      Poniedzia艂ek - Pi膮tek 08:00 - 16:00, Sobota 08:00 - 14:00

Og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych

Administratorem danych osobowych jest firma Centrum Kostki i Kamienia prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 z siedzib膮 w Tychach przy ul. Katowickiej 198 woj. 艢laskie. Dane osobowe b臋d膮 przetwarzane w szczeg贸lno艣ci:

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu: podj臋cia dzia艂a艅 przed zawarciem umowy na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮 lub wykonania umowy, (podanie danych umowne, dane niezb臋dne do zawarcia i wykonania umowy, w razie ich niepodania brak zawarcia umowy i wykonania umowy), wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na Administratorze (np.: prawa podatkowego, ustaw o rachunkowo艣ci), art.9 ust.1 lit.a RODO na podstawie zgody | Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu: marketingu produkt贸w lub us艂ug w艂asnych, dochodzenia lub zabezpieczania roszcze艅 jak i obrony przed roszczeniami | na podstawie odr臋bnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu: marketingu bezpo艣redniego produkt贸w lub us艂ug podmiot贸w powi膮zanych z Administratorem (obowi膮zek umowny w razie braku zgody nie b臋dziemy kierowa膰 wskazanego marketingu). Okres, przez kt贸ry dane osobowe b臋d膮 przechowywane:

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wype艂nienia obowi膮zku prawnego Administratora b臋d膮 przechowywane przez okres obowi膮zywania umowy, a po jego up艂ywie przez okres niezb臋dny do posprzeda偶owej obs艂ugi klient贸w (np. obs艂ugi reklamacji),zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszcze艅 przys艂uguj膮cych Administratorowi (do lat 10),wype艂nienia obowi膮zku prawnego Administratora (np. wynikaj膮cego z przepis贸w podatkowych, rachunkowych),dane osobowe przetwarzane na zasadzie zg贸d, b臋d膮 przetwarzane do czasu ich odwo艂ania w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.| Prawa osoby, kt贸rej dotycz膮 dane osobowe: prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych osobowych, prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotycz膮cych takiego przetwarzania; prawo do sprostowania danych, je偶eli dane przetwarzane przez Administratora s膮 nieprawid艂owe lub niekompletne; prawo 偶膮dania od Administratora usuni臋cia danych; prawo 偶膮dania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przes艂ania ich innemu administratorowi; prawo w niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpo艣redniego;prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego tj. Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych: prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie (bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem).

Prawa opr贸cz skargi do Polskiego Organu Nadzorczego mo偶na realizowa膰 m.in. poprzez kontakt mailowy z Administratorem lub na adres siedziby. Kategorie odbiorc贸w danych: Partnerzy handlowi w wykonaniu um贸w (w tym np. agenci, zleceniobiorcy), przedsi臋biorcy telekomunikacyjni, banki do realizacji p艂atno艣ci, operatorzy pocztowi, przewo藕nicy, obs艂uguj膮ce korespondencj臋 otrzymywan膮 od klient贸w, firmy archiwizuj膮ce dokumenty, partnerzy 艣wiadcz膮cy us艂ugi techniczne (np. maile, rozwijanie i utrzymywanie system贸w informatycznych i serwis贸w internetowych).

Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.Nie przekazujemy informacji do Pa艅stwa trzeciego i/lub organizacji mi臋dzynarodowej.